Bambuk (Keramik)

Bambuk dibçəyi hər kəsin evində olmalıdır, çünki onlar müdrikliyin, gücün və təbiətlə əlaqənin simvoludurlar. Bitki daima suda qalır, amma daha sonradan torfa da əkə bilərsiniz.

Hündürlük: 15-20 sm.

Saxlanılma şəraiti:

  • işıqlı mühit və ortalama həftədə 1 dəfə sulanılma.

45,00