​​​​​​​Pachira

Paxira, yarıkölgədə bitən çox maraqlı bitkidir. Qeyd edək ki, evində az gün işığı olanlar üçün yaxşı seçimdir. Bitki yüksək nəm şəraiti sevir, ona görə də onu daim sulamaq lazımdır. Qızıl qayda – bitkinin torpağı qurumamalıdır, həddindən artıq sulanma isə gülün qurumasına səbəb ola bilər. Paçira bir neçə ilə, 2.5-3 metrə qədər uzana bilir və çox gözəl görünür!

Hündürlük: 1.5 m.

Saxlanılma şəraiti:

  • seyrək-işıqlı mühit və ortalama həftədə 1 dəfə sulanılma.

250,00