Kəmər (ağac üçün)

Ağac bağlamaq üçün nəzərdə tutulan kəmər.

Uzunluq: 100 metr.

Ağaclar, meyvə ağacları da daxil olmaqla, bütün ömrü boyu baharda oyanan çoxsaylı zərərvericilərin mənfi təsirinə həssasdır. Beləliklə, hər bir sahib ağacları qorumaq üçün tədbirlər görməyə borcludur, əgər məhsulları itirmək istəmirsə, bu kəmərlərdən istifadə etməlidir.

20,00