Bağ qayçısı

Kiçik diametrli budaqlar və gövdələr üçün nəzərdə tutulub. Paslanmayan metaldan hazırlanıb.

Ölçüsü: 20 sm.

10,00