Bel (kiçik)

Bel — dünyada geniş yayılmış kənd təsərrüfatı alətidir.

Torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq qurşaq sahəsindən və coğrafi mövqeyindən asılı olaraq müxtəlif forma və quruluşa malikdir.

Ölçüsü: 20 sm.

 

 

10,00