Sansivieriya (Sansevieria Laurentii)

Sansevieriya ən yüksək həcmdə oksigen ifraz edən bitkilərdən biridir. Dollar ağacı kimi, təbii işıq olmayan mühitdə yaşaya bilər. Yataq otağı üçün ideal bitkidir, çünki 1 m radiusda havanı təmizləyir.

Hündürlük: 60-70 sm.

Saxlanılma şəraiti:

  • seyrək-işıqlı mühit və ortalama ayda 2 dəfə sulanılma

60,00