Yukka Palm

Təbiətdə 40-a yaxın növü olan bu bitkinin, vətəni Şimali Amerikadır. Palma sinfinə aiddir.

Hündürlük: 1.3-1.5 m

Saxlanılma şəraiti:

  • İşıqlı mühit və 18-22 dərəcə temperatur.
  • Ortalama həftədə 1 dəfə sulanılır.

150,00