Yukka Palması (Yucca Palm)

Təbiətdə 40-a yaxın növü olan bu bitkinin, vətəni Şimali Amerikadır. Palma sinfinə aiddir.

Hündürlük: 1.5  m

Saxlanılma şəraiti:

  • İşıqlı mühit və 18-22 dərəcə temperatur.
  • Ortalama həftədə 1 dəfə sulanılır.

200,00