Zamiyakulkas (Zamiakulkas)

Dollar ağacı adlandırılan bu bitki, təbii işıq olmayan mühitdə yaşaya bilir. Bitki havada olan tozları udur və havanı təmizləyir.

Hündürlük: 60-70 sm.

Saxlanılma şəraiti:

  • seyrək-işıqlı mühit və ortalama ayda 2 dəfə sulanılma.

 

60,00